bilder fra 2016

Du finner programmet og omtale av artistene her

Videoer fra konserten finner du på vår facebookside her